Home Study Materials Latest Post

✽ ക്ഷേത്രപ്രവേശനവിളംബരം നടന്നതെന്ന്

    1936 നവംബർ 12
✽ ക്ഷേത്രപ്രവേശനവിളംബരം പുറപ്പെടുവിച്ച ഭരണാധികാരി

    ശ്രീ ചിത്തിരതിരുനാൾ

✽ ക്ഷേത്പ്രവേശനവിളംബരം നടന്നപ്പോൾ തിരുവിതാംകൂർ ദിവാൻ

     സർ സി.പി. രാമസ്വാമി അയ്യർ

✽ ആധുനിക കാലത്തെ മഹാത്ഭുതമെന്ന് ഗാന്ധിജി വിശേഷിപ്പിച്ചത്    ക്ഷേത്രപ്രവേശനവിളംബരം

✽ ഗാന്ധിജിയുടെ അഞ്ചാമത്തെയും അവസാനത്തെയും കേരള സന്ദർശനം    1937  ജനുവരി 13 (ക്ഷേത്രപ്രവേശനവിളംബരത്തിൻറെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ

✽ ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ കണ്ടൽ വനം

    സുന്ദരവനം (സുന്ദർബെൻ, പശ്ചിമബംഗാൾ)

✽ സുന്ദർബെൻ ടൈഗർ റിസർവായി പ്രഖ്യാപിച്ചത്    1973✽ സുന്ദർബെൻ നാഷണൽ പാർക്കായി പ്രഖ്യാപിച്ചത്

    1984 മെയ് 4

✽ ഒളിമ്പിക്സ് പതാകയുടെ നിറം

    വെള്ള

✽ ഒളിമ്പിക്സ് ചിഹ്നത്തിലെ വളയങ്ങളുടെ എണ്ണം

    5 (അഞ്ച്)

✽ ആധുനിക ഒളിമ്പിക്സിൻറെ പിതാവ്

    ബാരൻ പിയറി ഡി കുബർട്ടിൻ

✽ ബ്ലാക്ക് പഗോഡ എന്നറിയപ്പെടുന്ന സൂര്യക്ഷേത്രം സ്ഥിതിചെയ്യുന്നത്    ഒറീസ്സ

✽ വൈറ്റ് പഗോഡ എന്നറിയപ്പെടുന്നത്

    ജഗന്നാഥക്ഷേത്രം (പുരി)

✽ മ്യൂറൽ പഗോഡ എന്നറിയപ്പെടുന്നത്    ശ്രീപത്മനാഭസ്വാമിക്ഷേത്രം

✽ നായയുടെ ശാസ്ത്രീയ നാമം

    കാനിസ് ഫാമിലിയാരിസ്

✽ പൂച്ചയുടെ ശാസ്ത്രീയ നാമം

    ഫെലിസ് ഡൊമസറ്റിക്ക

✽ മനുഷ്യൻറെ ശാസ്ത്രീയനാമം എന്ത് 

  ഹോമോസാപിയൻസ്

✽ ഫ്രഞ്ച് വിപ്ലവത്തിൻറെ പ്രവാചകൻ എന്നറിയപ്പെടുന്നത്    റൂസ്സോ

✽ റൂസ്സോയുടെ പ്രധാന കൃതികൾ

    എമിലി, സോഷ്യൽ കോൺട്രാക്റ്റ്

✽ ദ് റിപ്പബ്ലിക് എന്ന കൃതി ആരുടേതാണ്

    പ്ലേറ്റോ

✽ പാറ്റയുടെ രക്തത്തിൻറെ നിറം 

  വെള്ള

✽ പരുത്തി കൃഷിക്ക് ഏറ്റവും അനുയോജ്യമായ മണ്ണ്

    കളിമണ്ണ്

✽ ഏറ്റവും സാന്ദ്രത കൂടിയ ലോഹം

    ഓസ്മിയം

✽ ജനിതക എഞ്ചിനീയറിങ്ങിൻറെ പിതാവ്

    പോൾ ബർഗ്

✽ ഭാവിയിലെ ഇന്ധനം എന്നറിയപ്പെടുന്ന വാതകം

    ഹൈഡ്രജൻ

✽ ഭാവിയുടെ ലോഹം എന്നറിയപ്പെടുന്നത്

    ടൈറ്റാനിയം

✽ മനുഷ്യ ശരീരത്തിലെ അസ്ഥികളുടെ എണ്ണം

    206

✽ പഴശ്ശിരാജയെ സഹായിച്ച കുറിച്യരുടെ നേതാവ്

    തലയ്ക്കൽ ചന്തു

✽ പഴശ്ശിരാജാവിൻറെ സർവ സൈന്യാധിപൻ

    കൈത്തേരി അമ്പു

✽ ബിരിട്ടീഷുകാർക്കെതിരെ പഴശ്ശിരാജ ആവിഷ്കരിച്ച യുദ്ധതന്ത്രം

    ഗറില്ലാ യുദ്ധം

✽ ബ്രിട്ടീഷുകാർക്കെതിരായ യുദ്ധത്തിൽ പഴശ്ശിരാജാവിൻറെ കേന്ദ്രമായിരുന്ന മല

    പുരളി മല

✽ പഴശ്ശി വിപ്ലവത്തെ അടിച്ചമർത്തിയ ബ്രിട്ടീഷ് സൈനാധിപൻ

    കേണൽ ആർതർ വെല്ലസ്ലി

✽ ആറ്റിങ്ങൽ കലാപം നടന്നതെന്ന് 

  1721

✽ മലബാർ ലഹള നടന്ന വർഷം

    1921

✽ കേരളത്തിൽ ബ്രിട്ടീഷുകാർക്കെതിരെ നടന്ന ആദ്യ സംഘടിത കലാപം    ആറ്റിങ്ങൽ കലാപം

✽ പഴശ്ശിരാജാവിനെ കേരളസിംഹം എന്ന് വിശേഷിപ്പിച്ചത് ആര്

    സർദാർ കെ.എം പണിക്കർ

✽ ബ്രിട്ടീഷുകാർക്കെതിരെ വയനാട്ടിൽ ആദിവാസികൾ നടത്തിയ ലഹള    കുറിച്യർ ലഹള

✽ ഗുരുവായൂർ സത്യഗ്രഹം ആരംഭിച്ച വർഷം

    1931 നവംബർ 1

✽ ഗുരുവായൂർ സത്യഗ്രഹത്തിൻറെ വോളണ്ടിയർ ക്യാപ്റ്റൻ

  എ.കെ.ഗോപാലൻ

✽ ഗുരുവായൂർ സത്യഗ്രഹത്തിന് നേതൃത്വം നല്കിയ വ്യക്തി

    കെ. കേളപ്പൻ

✽ തിരുവിതാംകൂറിലെ ഭരണ പരിഷ്കാരങ്ങൾക്കെതിരെ ആരംഭിച്ച പ്രക്ഷോപം    നിവർത്തന പ്രക്ഷോപം (1932)

✽ കേരളത്തിൽ സാമുദായിക സംവരണം ലഭിക്കുന്നതിന് കാരണമായ പ്രക്ഷോപം

    നിവർത്തന പ്രക്ഷോപം

✽ നിവർത്തന പ്രക്ഷോപത്തിൻറെ മുഖപത്രമായി കണക്കാക്കപ്പെടുന്നത്

    കേരള കേസരി

✽ ശ്രീമൂലം പ്രജാസഭ നിലവിൽ വന്ന വർഷം

    1904

✽ കേരളത്തിലെ ആദ്യത്തെ ജനറൽ ആശുപത്രിയും മാനസിക ആശുപത്രിയും ആരംഭിച്ച വ്യക്തി

    ആയില്യം തിരുനാൾ (തിരുവനന്തപുരം

✽ സ്വാതി തിരുനാളിൻറെ ആസ്ഥാന കവി

    ഇരയിമ്മൻ തമ്പി

✽ സ്വാതി തിരുനാളിൻറെ സദസ്സിലെ പ്രമുഖ സംഗീതജ്ഞൻ

    ഷഡ്കാല ഗോവിന്ദ മാരാർ

✽ വലിയ കപ്പിത്താൻ എന്നറിയപ്പെടുന്നത്

    ഡിലനോയി

✽ ഹോർത്തൂസ് മലബാറിക്കസ് തയ്യാറാക്കാൻ നേതൃത്വം നല്കിയതാര്

    അഡ്മിറൽ വാൻ റീഡ്

✽ സാമൂതിരിയുടെ പ്രധാനമന്ത്രി അറിയപ്പെടുന്നത്

    മങ്ങാട്ടച്ചൻ

✽ മലയാളത്തിലെ ആദ്യ ചരിത്ര നോവൽ

    മാർത്താണ്ഡവർമ്മ

✽ മലയാളത്തിലെ ആദ്യ രാഷ്ട്രീയ നോവൽ

    പാറപ്പുറം

✽ ആദ്യമായി ഭാരതരത്നം ലഭിച്ചത് ആർക്ക്

    സി. രാജഗോപാലാചാരി

✽ ആദ്യമായി ഭാരതരത്നം ലഭിച്ച വനിത ആര്

    ഇന്ദിരാഗാന്ധി

✽ ആദ്യമായി ഭാരതരത്നം നല്കിയ വർഷം    1954

By JF DAS

Admin

Leave a Reply