Home Study Materials Latest Post

1000-PSC-Repeated Questions-PDF
പി.എസ്.സി ആവർത്തന ചോദ്യങ്ങൾ (PSC Repeated Questions ) Part-1
✽ ക്ഷേത്രപ്രവേശനവിളംബരം നടന്നതെന്ന് 
   1936 നവംബർ 12                                                                                                                            ✽ ക്ഷേത്രപ്രവേശനവിളംബരം പുറപ്പെടുവിച്ച ഭരണാധികാരി
ശ്രീ ചിത്തിരതിരുനാൾ
✽ ക്ഷേത്പ്രവേശനവിളംബരം നടന്നപ്പോൾ തിരുവിതാംകൂർ ദിവാൻ
സർ സി.പി. രാമസ്വാമി അയ്യർ
✽ ആധുനിക കാലത്തെ മഹാത്ഭുതമെന്ന് ഗാന്ധിജി വിശേഷിപ്പിച്ചത്
  ക്ഷേത്രപ്രവേശനവിളംബരം
✽ ഗാന്ധിജിയുടെ അഞ്ചാമത്തെയും അവസാനത്തെയും കേരള സന്ദർശനം
    1937  ജനുവരി 13 (ക്ഷേത്രപ്രവേശനവിളംബരത്തിൻറെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ
✽ ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ കണ്ടൽ വനം
    സുന്ദരവനം (സുന്ദർബെൻ, പശ്ചിമബംഗാൾ)
✽ സുന്ദർബെൻ ടൈഗർ റിസർവായി പ്രഖ്യാപിച്ചത്
    1973
✽ സുന്ദർബെൻ നാഷണൽ പാർക്കായി പ്രഖ്യാപിച്ചത്
    1984 മെയ് 4
✽ ഒളിമ്പിക്സ് പതാകയുടെ നിറം
    വെള്ള
✽ ഒളിമ്പിക്സ് ചിഹ്നത്തിലെ വളയങ്ങളുടെ എണ്ണം
    5 (അഞ്ച്)
    നീല                യൂറോപ്പ്

    മഞ്ഞ              ഏഷ്യ

    കറുപ്പ്             ആഫ്രിക്ക

    ചുവപ്പ്            അമേരിക്ക
    പച്ച                  ഓഷ്യാന

✽ ആധുനിക ഒളിമ്പിക്സിൻറെ പിതാവ്
    ബാരൻ പിയറി ഡി കുബർട്ടിൻ
✽ ബ്ലാക്ക് പഗോഡ എന്നറിയപ്പെടുന്ന സൂര്യക്ഷേത്രം സ്ഥിതിചെയ്യുന്നത്
    ഒറീസ്സ
✽ വൈറ്റ് പഗോഡ എന്നറിയപ്പെടുന്നത്
    ജഗന്നാഥക്ഷേത്രം (പുരി)
✽ മ്യൂറൽ പഗോഡ എന്നറിയപ്പെടുന്നത്
    ശ്രീപത്മനാഭസ്വാമിക്ഷേത്രം
✽ നായയുടെ ശാസ്ത്രീയ നാമം
    കാനിസ് ഫാമിലിയാരിസ്
✽ പൂച്ചയുടെ ശാസ്ത്രീയ നാമം
    ഫെലിസ് ഡൊമസറ്റിക്ക
✽ മനുഷ്യൻറെ ശാസ്ത്രീയനാമം എന്ത്
    ഹോമോസാപിയൻസ്
✽ ഫ്രഞ്ച് വിപ്ലവത്തിൻറെ പ്രവാചകൻ എന്നറിയപ്പെടുന്നത്
    റൂസ്സോ
✽ റൂസ്സോയുടെ പ്രധാന കൃതികൾ
    എമിലി, സോഷ്യൽ കോൺട്രാക്റ്റ്
✽ ദ് റിപ്പബ്ലിക് എന്ന കൃതി ആരുടേതാണ്
    പ്ലേറ്റോ
✽ പാറ്റയുടെ രക്തത്തിൻറെ നിറം
    വെള്ള
✽ പരുത്തി കൃഷിക്ക് ഏറ്റവും അനുയോജ്യമായ മണ്ണ്
    കളിമണ്ണ്
✽ ഏറ്റവും സാന്ദ്രത കൂടിയ ലോഹം
    ഓസ്മിയം
✽ ജനിതക എഞ്ചിനീയറിങ്ങിൻറെ പിതാവ്
    പോൾ ബർഗ്
✽ ഭാവിയിലെ ഇന്ധനം എന്നറിയപ്പെടുന്ന വാതകം
    ഹൈഡ്രജൻ
✽ ഭാവിയുടെ ലോഹം എന്നറിയപ്പെടുന്നത്
    ടൈറ്റാനിയം
✽ മനുഷ്യ ശരീരത്തിലെ അസ്ഥികളുടെ എണ്ണം
    206
✽ പഴശ്ശിരാജയെ സഹായിച്ച കുറിച്യരുടെ നേതാവ്
    തലയ്ക്കൽ ചന്തു
✽ പഴശ്ശിരാജാവിൻറെ സർവ സൈന്യാധിപൻ
    കൈത്തേരി അമ്പു
✽ ബിരിട്ടീഷുകാർക്കെതിരെ പഴശ്ശിരാജ ആവിഷ്കരിച്ച യുദ്ധതന്ത്രം
    ഗറില്ലാ യുദ്ധം
✽ ബ്രിട്ടീഷുകാർക്കെതിരായ യുദ്ധത്തിൽ പഴശ്ശിരാജാവിൻറെ കേന്ദ്രമായിരുന്ന മല
    പുരളി മല
✽ പഴശ്ശി വിപ്ലവത്തെ അടിച്ചമർത്തിയ ബ്രിട്ടീഷ് സൈനാധിപൻ
    കേണൽ ആർതർ വെല്ലസ്ലി
✽ ആറ്റിങ്ങൽ കലാപം നടന്നതെന്ന്
    1721
✽ മലബാർ ലഹള നടന്ന വർഷം
    1921
✽ കേരളത്തിൽ ബ്രിട്ടീഷുകാർക്കെതിരെ നടന്ന ആദ്യ സംഘടിത കലാപം
    ആറ്റിങ്ങൽ കലാപം
✽ പഴശ്ശിരാജാവിനെ കേരളസിംഹം എന്ന് വിശേഷിപ്പിച്ചത് ആര്
    സർദാർ കെ.എം പണിക്കർ
✽ ബ്രിട്ടീഷുകാർക്കെതിരെ വയനാട്ടിൽ ആദിവാസികൾ നടത്തിയ ലഹള
    കുറിച്യർ ലഹള
✽ ഗുരുവായൂർ സത്യഗ്രഹം ആരംഭിച്ച വർഷം
    1931 നവംബർ 1
✽ ഗുരുവായൂർ സത്യഗ്രഹത്തിൻറെ വോളണ്ടിയർ ക്യാപ്റ്റൻ
    എ.കെ.ഗോപാലൻ
✽ ഗുരുവായൂർ സത്യഗ്രഹത്തിന് നേതൃത്വം നല്കിയ വ്യക്തി
    കെ. കേളപ്പൻ
✽ തിരുവിതാംകൂറിലെ ഭരണ പരിഷ്കാരങ്ങൾക്കെതിരെ ആരംഭിച്ച പ്രക്ഷോപം
    നിവർത്തന പ്രക്ഷോപം (1932)
✽ കേരളത്തിൽ സാമുദായിക സംവരണം ലഭിക്കുന്നതിന് കാരണമായ പ്രക്ഷോപം
    നിവർത്തന പ്രക്ഷോപം
✽ നിവർത്തന പ്രക്ഷോപത്തിൻറെ മുഖപത്രമായി കണക്കാക്കപ്പെടുന്നത്
    കേരള കേസരി
✽ ശ്രീമൂലം പ്രജാസഭ നിലവിൽ വന്ന വർഷം
    1904
✽ കേരളത്തിലെ ആദ്യത്തെ ജനറൽ ആശുപത്രിയും മാനസിക ആശുപത്രിയും ആരംഭിച്ച വ്യക്തി
    ആയില്യം തിരുനാൾ (തിരുവനന്തപുരം
✽ സ്വാതി തിരുനാളിൻറെ ആസ്ഥാന കവി
    ഇരയിമ്മൻ തമ്പി
✽ സ്വാതി തിരുനാളിൻറെ സദസ്സിലെ പ്രമുഖ സംഗീതജ്ഞൻ
    ഷഡ്കാല ഗോവിന്ദ മാരാർ
✽ വലിയ കപ്പിത്താൻ എന്നറിയപ്പെടുന്നത്
    ഡിലനോയി
✽ ഹോർത്തൂസ് മലബാറിക്കസ് തയ്യാറാക്കാൻ നേതൃത്വം നല്കിയതാര്
    അഡ്മിറൽ വാൻ റീഡ്
✽ സാമൂതിരിയുടെ പ്രധാനമന്ത്രി അറിയപ്പെടുന്നത്
    മങ്ങാട്ടച്ചൻ
✽ മലയാളത്തിലെ ആദ്യ ചരിത്ര നോവൽ
    മാർത്താണ്ഡവർമ്മ
✽ മലയാളത്തിലെ ആദ്യ രാഷ്ട്രീയ നോവൽ
    പാറപ്പുറം
✽ ആദ്യമായി ഭാരതരത്നം ലഭിച്ചത് ആർക്ക്
    സി. രാജഗോപാലാചാരി
✽ ആദ്യമായി ഭാരതരത്നം ലഭിച്ച വനിത ആര്
    ഇന്ദിരാഗാന്ധി
✽ ആദ്യമായി ഭാരതരത്നം നല്കിയ വർഷം
    1954
 
olympics

By JF DAS

Admin

Leave a Reply